Asfaltbeläggning

Vi har maskinell utrustning som krävs för professionella asfalteringsarbeten. Vi asfalterar garageinfarter, industriområden, parkeringar, vägar mm. Vi utför även linjemålningar.

Vad består asfalt av?
Asfalt består av sten och bindemedlet bitumen som är en oljeprodukt. Sten och bitumen värms upp och blandas till en massa. Genom att variera stenmaterial, stenstorlek och bindemedel får man asfalt med olika egenskaper beroende på dess ändamål.

Rätt asfalt på rätt plats

Att välja rätt asfalt till ditt projekt är vårt fokus. Vi kan hjälpa dig med att hitta kostnadseffektiva lösningar med rätt asfaltkvalitet till varje uppdrag.

Asfalt och miljö
Vi tillhandahåller långsiktigt hållbara helhetslösningar med asfaltmassa och utläggning. Vi arbetar kontinuerligt med våra partners att utveckla och miljöanpassa produkterna vi använder.
Vi återvinner gammal asfalt.