Specialist på dränering

När är det dags att utföra en dränering?

När man har synliga fuktgenomslag på källarväggarna, det luktar unket i källaren, putsen på källarväggarna börjar släppa, när tapeterna bubblar sig och när du vet med dig att jobbet inte blivit gjort sedan huset byggdes på 60–70-talet, då kan det vara dags att se efter hur det står till med fukten i källarväggarna.

Husets klimatskärm är oerhört viktig. Vänta inte med att dränera tills det är för sent. Försäkringsbolagen ersätter dessutom inte utifrån kommande fukt. Huset ska vara tätt – enda undantaget är skyfall och slagregn.

Fuktskydda källaren i samband med dräneringen

Fuktskydda källaren i samband med dräneringen
I samband med dräneringen behöver också källarväggen fuktskyddas. Isolera väggen från utsidan. Då får du daggpunkten utanför isoleringen. Men oavsett vilket system du använder – ex. dränerande skivor – är det mycket viktigt att följa monteringsanvisningarna. Man får inte bryta systemet genom att blanda olika produkter. Tänk på att på regnvatten och dräneringsvatten tillhör olika system. Dagvattenledningarna för bort regnvatten till separat avrinning. Dräneringen ska främst leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset mot vattenflöden i marken.

ROT-avdraget vid dränering
När du som privatperson utför en husdränering har du möjlighet att göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 procent av våra arbetskostnader, upp till ett maximalt belopp på 50 000 kronor. Är ni två som äger fastigheten har ni båda möjlighet att använda er av ROT-avdraget, vilket betyder att ni kan dra av upp till 100 000 kronor.