Enskilda avlopp

Har du problem med avloppet eller infiltrationen

Vi har kvalificerad personal med godkänd miljödiplomering och vi är en auktoriserad Fann partner vilket säkerställer att anläggningen blir korrekt utförd. Detta möjliggör att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan göra en utredning för just ditt avlopp.

Vi sköter all kontakt med miljömyndigheten för att det ska bli ett avlopp i samförstånd med gällande regelverk samt att ni får ett avlopp som fungerar i många år framöver. Vi tar även fram ett kostnadsförslag, där vi redovisar möjligheten till Rotavdrag.

Välj rätt avloppsanläggning

Välj rätt avloppsanläggning
När det ska anläggas en avloppsanläggning är det viktigt att lösningen harmonierar med naturens förutsättningar på plats.

Det kan vara markens förmåga att ta emot vatten, omkringliggande brunnar med dricksvatten och vattendrag i olika former. På vilken höjd grundvattnet ligger spelar också roll.

En sådan geoteknisk analys kan leda till olika lösningar för utvärdering. Kraven som finns idag gör att varje anläggning blir unik.

Med bakgrund av vår långa erfarenhet har vi flera olika anläggningar i drift, som vi kan referera till.

Som auktoriserad FANN entreprenör gäller deras garanti på 10 år, vilket är en trygghet för alla parter. Förutsättningen är naturligtvis att avloppsanläggningen sköts löpande enligt de rutiner med tömningar och underhåll som satts upp.